10/28/11-BHS Varsity vs. the Kaneland Knights (5A playoffs -1st round) - boonecountysports